Tự động mount partition NTFS trong Ubuntu

Thông thường khi chuyển từ hệ điều hành Windows sang Linux (vd: Distro là Ubuntu), hầu hết mọi người vẫn giữ phân vùng chứa định dạng NTFS của Windows. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách mount phân vùng NTFS vào hệ thống để hoạt động bình thường như các phân vùng EXT của Linux.

Bước 1: Kiểm tra UUID của phân vùng NTFS cần mount
sudo bklid


Bước 2: Sau khi biết được thông số UUID của phân vùng NTFS cần mount, mở file /etc/fstab và thêm:
UUID=xxxxxxxxxxx /mnt/Windows ntfs users,defaults 0 0

Trong đó:
- UUID: Là thông số UUID của phân vùng NTFS cần mount
- /mnt/Windown : Là phân thư mục mà phân vùng NTFS được mount vào.

Bước 3: Reboot lại máy để nhận cấu hình mới

Kết thúc :)

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.