Phương pháp 5W2C5M


Phương pháp 5W2C5M này sẽ giúp các bạn :

- Tư duy có hệ thống
- Phối hợp nguồn lực một cách hữu hiệu
- Tập trung vào các mục tiêu
- Nắm vững các nhiệm vụ
- Sẵn sàng ứng phó với thay đổi của môi trường bên ngoài
- Phát triển kỹ năng kiểm tra.

A) XÁC ĐỊNH RÕ
Why? - Mục tiêu, yêu cầu công việc
What? - Nội dung công việc
Where? When? Who?
How? - Cách thức thực hiện
Control - Phương pháp kiểm soát
Check - Phương pháp kiểm tra
Man, Money, Material, Machine, Method - Nguồn lực thực hiện

B) CHI TIẾT

1) Why? - Mục tiêu - Yêu cầu
- Tại sao tôi làm việc này?
- Nó có ý nghĩa thế nào với tôi, với sự nghiệp của tôi, với công việc của tôi?
- Tôi sẽ đạt được điều gì nếu thực hiện nó?
- Hậu quả sẽ như thế nào nếu tôi không thực hiện?
(Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu công việc sẽ giúp ta biết được giá trị công việc và giúp chúng ta hướng công việc vào những mục tiêu chính đồng thời đánh giá đúng hiệu quả cuối cùng)

2) What? - Nội dung công việc
- Nội dung công việc đó là gì?
- Các bước đầy đủ để thực hiện công việc?

3) Where?
- Công việc được thực hiện tại đâu?
- Kiểm tra những bộ phận nào?
- Testing những công đoạn nào?

4) When?
- Khi nào bắt đầu, khi nào thực hiện, khi nào kết thúc? (Ở bước này nên xác định rõ độ ưu tiên công việc, mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng từng công việc)

5) Who?
- Ai làm?
- Ai Cộng tác?
- Ai hỗ trợ?
- Ai chịu trách nhiêm?

6) How? - Cách thức thực hiện
- Tài liệu hướng dẫn công việc là gì?
- Cách thức thực hiện từng công việc như thế nào?
- Tiêu chuẩn là gì?
- Vận hành thế nào?

7) Control - Phương pháp kiểm soát
- Công việc có đặc tính gì?
- Làm thế nào để đo lường đặc tính đó?
- Đo lường bằng dụng cụ máy móc thế nào?
- Có bao nhiêu điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu?

8) Check - Phương pháp kiểm tra
- Những bước công việc nào cần phải kiểm tra?
- Tần suất kiểm tra như thế nào? - Kiểm tra một lần hay thường xuyên?
- Ai tiến hành kiểm tra?
- Điểm kiểm tra nào là trọng yếu? - Tuân theo Pareto!

9) Man
- Ai thực hiện công việc đó (Họ đủ kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp không?)
- Ai hỗ trợ?
- Ai kiểm tra?
- Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không?

10) Money
- Tài chính để thực hiện công việc này là bao nhiêu?
- Nguồn phòng ngừa (Kinh phí phát sinh)

11) Material - Nguyên vật liệu hệ thống cung ứng
- Tiêu chuẩn NVL
- Tiêu chuẩn nhà cung ứng
- Xác định phương pháp giao hàng, thời hạn giao hàng

12) Machine - Máy móc công nghệ
- Bạn cần những máy móc công nghệ nào để thực hiện công việc này?
- Có nguy cơ rủi ro không? Nếu có bạn giải quyết thế nào?

13) Method - Phương pháp làm việc
- Sẽ áp dụng những phương pháp làm việc nào?
- Phương pháp nào là trọng yếu?
- Bạn biết rõ các phương pháp đó chứ?


Kế hoạch kinh doanh sơ khảo
Trước khi muốn bắt tay kinh doanh, đầu tư vào một lĩnh vực gì đó cần trả lời được các câu hỏi sau:

1- Bán cái gì? cho ai? ở đâu? khi nào?

2- Bán như thế nào? giá bao nhiêu? bán cho bao nhiêu người?

3- Chi phí cố định? chi phí biến đổi?

4- Làm thế nào để đưa khách hàng tới?

5- Làm thế nào để giữ chân khách hàng cho những lần sau?

6- Đâu là sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ của bạn?

7- Hệ thống quản lý chất lượng và phát triển nhân sự ra sao?

8- Tính đổi mới và khả năng sáng tạo?(Sưu tầm)

No comments:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.