[Fun] Thơ chuyển mùa


"Sáng ra nước tiểu vàng khè"
Biết ngay trời đã chuyển hè sang thu
Cái mùa mưa lũ, âm u
Hiếm khi mới thấy chim cu ra đồng
Sáng ra gió rít khe mông
Thì ra thu đã rước đông về rồi
Cô đơn toilet anh ngồi
Thương em cố rặn cho lòi Xuân ra..."

P/S: Đủ cả 4 mùa...Sến!
(Sưu tầm)

No comments:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.