Tìm kiếm...
3/6/12

Thay đổi thư mục mysql


Vì lý do nào đấy bạn phải thay đổi datadir của mysql, dưới đây là giải pháp cho vấn đề đấy:
Bạn thực hiện các bước sau:
1. Sửa file my.cnf
#nano -w /etc/my.cnf 
Sửa hoặc thêm các dòng sau:

pid-file = /newpath/mysql/mysqld.pid 
socket = /var/lib/mysql/mysql.sockdatadir = /newpath/mysql
2. Copy data sang partition mới
#rsync -vrplogDtH /var/lib/mysql/ /newpath/mysql/ 
#rsync -vrplogDtH /var/lib/mysql/ /newpath/mysql/
3. Quan trọng, tạo mysql.sock mới cho mysql
#ln -s /backup/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock 
#rm -rf /tmp/mysql.sock 
#ln -s /backup/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock
4. Kết thúc
#killall -9 mysqld 
#service mysql start
Goodluck.
(Theo NhanHoa.com)
Chia sẻ:

0 comments:

Post a Comment