Chào Nhâm Thìn 2012


"Rồng ơi ta bảo rồng này,

Rồng đem vàng bạc chất đầy nhà ta.

Nỗi buồn, nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc rồng mau tha về …
Khắp thị thành, khắp thôn quê,
Trẻ con tíu tít mừng reo lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên giai lão sức tì hơn trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thỏa chí thanh niên,
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Rồng ơi rồng nhắn dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui"
(Sưu tầm)

Comments