[Pidgin] Gõ tiếng Việt trong Pidgin sử dụng trong Windows

[Pigdin] Plugin send group pidgin-groupmsg_2.5.1-piwener2

[Pidgin] Dùng Yahoo emotion trong Pidgin

Cha cha cha...Chuối

Howto Find Out or Learn Harddisk Size in Linux or UNIX

“Chế độ” cho người hay phải thức đêm

How to type Vietnamese letters by Viet VIRQ?

[Learn English] Tên các loài hoa

[Thơ] Dĩ hòa vi quý

[Ubuntu] How to Use Classic GNOME Session on Ubuntu 11.04

[Ubuntu] How to reset your password in Ubuntu

Nhìn móng tay đoán được bệnh tật

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.