Tìm kiếm...
20/07/2017
23/12/2014
09/09/2014
22/07/2014
no image

Khắc phục lỗi không gõ được tiếng việt bằng ibus-unikey với các ứng dụng Qt/KDE trên Ubuntu Linux

Thông thường, khi cài đặt gói  ibus-unikey  để gõ tiếng việt trên hệ thống thì theo mặc định gói  ibus-qt  không được cài đặt cùng, để gõ đ...

18/04/2014
17/04/2014
18/03/2014
06/02/2014
23/01/2014